Groenbeheer en Loonbedrijf - Brugseweg 288 B-8900 Ieper ( Sint-Jan ) - tel:057/36.30.66 - fax: 057/36.30.67

 

knop naar pagina "aanleg en renovatie van sportterreinen" knop naar pagina "aanleg en renovatie van sportterreinen"
contact
groenbeheer loonbedrijf
aanleg en renovatie van sportterreinen

 

Aanleg en renovatie van grote gazons, gras- en voetbalpleinen

Dieplader met renovatiematerieel vertrekkensklaar

bezanden

vertidraineren

nivelleerblad met hellingslaser

nivelleren met hellingslaser

Doorzaaien van voetbalterrein

doorzaaien op 3,5 cm

Herzaaien met gespecialiseerde techniek

Herzaaien met gespecialiseerde techniek

Draineren

Het injecteren van zandsleuven

recycling dresser

Recycling dresser met stenenzeef

de dressgrond gelijkmatig verdelen

Nabewerking met sleepraam en cultirol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud en aanleg van voetbalpleinen of sportterreinen: een waaier aan mogelijkheden

Aanleg en renovatie van grote gazons, gras- en voetbalpleinen is een belangrijke activiteit binnen ons bedrijf. De aanleg en renovatie van een groot gazon, grasplein of voetbalplein is gelijklopend. Daarom bundelen we deze zaken tot één geheel. Wanneer de verschillende renovatiemogelijkheden voor voetbalterreinen besproken worden kunnen deze mogelijkheden eveneens toegepast worden op een groot gazon of een grasplein.

Hieronder komen alle renovatietoepassingen één voor één aan bod. Het spreekt voor zich dat niet alle onderhoudswerken noodzakelijk of toepasbaar zijn bij iedere renovatie van een voetbalterrein of gazon. Welke toepassingen het meest geschikt of noodzakelijk zijn, wordt specifiek per terrein bepaald door de club of door het gemeentebestuur. Bij het bepalen van de onderhoudsprocedure kan er steeds beroep gedaan worden op ons advies.

Aarzel niet om ons te contacteren voor vrijblijvende inlichtingen, advies of prijsofferte!!

Een overzicht van de verschillende renovatietechnieken:

1. Bezanden

Om het plein gedurende het seizoen droog te houden, wordt het terrein voorzien van zand. De hoeveelheid zand varieert naargelang de staat van het plein. Het zand wordt gelijkmatig verdeeld om daarna door de prikker in de grond te worden gewerkt.

 

2. Vertidraineren, doorluchten of prikken

De vertidrain heeft twee belangrijke taken: Enerzijds verlucht deze de grond en anderzijds borstelt zij het eerder opgevoerde zand in de gemaakte gaten. De max. diepte-instelling van de tanden bedraagt 25 cm. Optimale verluchting dus! De belangrijkste functie van de tanddiepte is dat deze in de grond a.h.w. pijpen van 25 cm zand creërt die het oppervlaktewater absorberen wanneer het regent. Het terrein wordt hierdoor nog bespeelbaar kort na een regenbui.

De borstels achteraan op de prikker gebouwd borstelen het zand onmiddellijk in de prikgaten. Door de dubbele taak van deze machine wordt een werkgang uitgespaard.

 

3. Het uitvlakken van de grasmat of het nivelleren van het terrein

Het uitvlakken is een bewerking die heel verschillend kan zijn naargelang de staat van het speelveld. Indien er zich slechts kleine oneffendheden (vb. door slidings of korte stopbewegingen met de voetbalschoenen) voordoen, kan er uitgevlakt worden via recycling dressing (zie verder).

Wanneer het terrein verzakkingen vertoond of “uitgespeeld” is op bepaalde plaatsen, is nivelleren noodzakelijk. Indien mogelijk gebeurt dit met de hellingslaser. Met de hellingslaser kan uiterst nauwkeurig een terrein in dakprofiel genivelleerd worden.

De aarde wordt in kleine hoeveelheden over het plein verdeeld. Dit gebeurt met een speciaal hiervoor omgebouwde verdeelkar. Het terrein wordt daarna uitgevlakt met een nivelleerblad dat, indien toepasbaar, voorzien is van een hellingslaser.

Fijne teelaarde opscheppenfijne teelaarde verdelen

4. Doorzaaien van de grasmat

Het doorzaaien gebeurt met een hedendaagse machine met een rijenafstand van 3,5cm. De hoeveelheid zaad is volledig instelbaar en de zaaidiepte is constant. Hierdoor kan een goed gestructureerde grasmat ontwikkeld worden.

Uiteraard gebeuren al deze bewerkingen met lichte tractoren op gazonbanden die perfect wendbaar zijn in hoeken en kanten zonder schade te berokkenen aan het veld.

 

5. Frezen

 

6. Herzaaien met gespecialiseerde techniek

Zie foto's

 

7. walsen

 

8. Onkruidbestrijding

De onkruidbestrijding gebeurt met gekeurde doeltreffende middelen met een gekeurd spuittoestel, gedragen door een lichte tractor op gazonbanden.

 

9. Bemesting

De bemesting gebeurt met speciaal gecoate meststof die door zijn langdurige werking een grote voorsprong heeft op alle andere meststoffen.

 

10. Draineren

Het minidraineren kan ook gebruikt worden bij de renovatie of aanleg van een sportterrein. Een terrein dat drainage heeft kan ook efficiënter gerenoveerd worden. Bij het vertidraineren kunnen de zandpijpen het water snel tot bij het drainagenetwerk brengen.

 

11. Injecteren van zandsleuven

Zie foto

 

12. Recycling dressing

Deze nieuwe techniek bestaat uit het losmaken van de toplagen tot op 25 cm diepte en het verkregen materiaal als dressgrond over de toplaag verdelen.

Met deze machine worden heel wat bewerkingen in 1 werkgang uitgevoerd:

•  de grasmat losmaken en doorluchten,

•  het opvoeren van aarde op het terrein en verdelen over het terrein waar nodig.

•  De machine kan de dressgrond opsparen en bvb. enkel over de doelgebieden verdelen.

•  Met de primeur van de stenenzeef op de recycling dresser worden tegelijk de stenen opgenomen in een verzamelbak en op deze manier vewijderd van het terrein.

doorluchten via recycling dressenopsparen van verkregen dressmateriaal

Voordelen van dit systeem zijn:

•  Doorbreken van de toplaag;

•  Bevorderen van de waterhuishouding;

•  Minimale onkruidbezetting door dressen met eigen materiaal;

•  De bewerking creëert ideale doorzaaiomstandigheden;

•  Minder inzet van machines.

De nabewerking met cultirol en sleepraam dient om de dressgrond open te slepen en gebieden met zware speelschade extra te beluchten.

De cultirol Het sleepraam

 

13. Aanleg van gazon, gras- of voetbalterrein

Naast het uitgebreid gamma renovatiemogelijkheden, kunnen wij het totaalpakket van een volledig nieuw aan te leggen terrein realiseren. Dit is mogelijk omwille van ons uitgebreid machinepark. De werkwijze bij de aanleg is bijna altijd uniek per project. Een bezoek ter plaatse is noodzakelijk om een richtlijngevende offerte op te maken. Aarzel dus niet om ons te contacteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

knop naar pagina "groenbeheer" knop naar pagina "loonbedrijf"