Groenbeheer en Loonbedrijf - Brugseweg 288 B-8900 Ieper ( Sint-Jan ) - tel:057/36.30.66 - fax: 057/36.30.67

 

knop naar pagina "aanleg en renovatie van sportterreinen" knop naar pagina "aanleg en renovatie van sportterreinen"
contact
groenbeheer loonbedrijf
aanleg en renovatie van sportterreinen

 

Landbouwloonwerken

Fendtvario716

Tractoren in loods

Pikdorser TC vertrekkensklaar

Pakken stapelen

PIkdorser 8080 met coupe op kar

Bieten rooien met zelfrijdende rooier

Fendt vario met Gilles bietenrooier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbouwloonwerken is de hoofdactiviteit van ons bedrijf.

Al drie generaties lang wordt getracht om op een kwalitatieve en vooruitstrevende werkwijze verschillende gewassen te zaaien en te oogsten.
Binnen de landbouw engageren wij ons volledig voor volgende loonwerken:

1. Bieten en cichorei zaaien

Voor het zaaien van suiker- en voederbieten beschikken wij over meerdere zaaimachines. Tijdens het zaaien kan gewasbescherming (Regent Plus) toegevoegd worden. Het zaaien van cichorei gebeurt met een aparte zaaimachine geschikt voor het zaaien van “naakt zaaigoed.”

 

2. Schoffelen van bieten en cichoreien op 45 of 50 cm rijafstand

Dit jaar beschikken wij over een nieuwe schoffelmachine!!

 

3. Gras oprapen met opraapwagen

 

4. Pikdorsen van graangewassen en graszaad op doek

Specifiek aan de zomermaand augustus is het oogstseizoen. Met vier maaidorsers proberen wij de klant zo adequaat mogelijk te bedienen. Niet alleen het oogsten van tarwe, maar ook het oogsten van gedroogde erwten, gerst of graszaad kunnen wij uitvoeren. Wij beschikken immers over de nodige opzetstukken en doeken.

Dit jaar beschikken wij ook over een volledig aangepaste coupe om koolzaad te oogsten.

 

5. Maaien van graszaad met aangepast materiaal

Het maaien van graszaad is een uiterst gespecialiseerd werk en vraagt kennis en ervaring. Ook de machines zijn uiterst specifiek. De tractor dient uitgerust te zijn met uiterst smalle wielen zodat de beschadiging aan het graszaad minimaal is. Met de maaibalk voor- en achteraan wordt een maaibreedte van 4, 50 m bekomen. Het maaien van graszaad heeft het beste resultaat wanneer er gemaaid wordt tijdens de vroege ochtenddauw. Ons bedrijf beschikt hiervoor over de nodige kennis, ervaring en materiaal.

 

6. Persen van hooi en stro

Alle hooi of stro kan geperst worden in grote balen, in kleine of in ronde balen.

 

7. Rooien van bieten, cichorei en knolselder op 45 of 50 cm rijafstand

Het najaar is het rooiseizoen van heel wat landbouwgewassen. Onze specialisatie tijdens het rooiseizoen is het rooien van bieten, cichorei en knolselder.
Tijdens het rooien streeft ons bedrijf naar perfectie, naar optimaal rooien. De weersomstandigheden kunnen dit echter proberen te verhinderen. Maar sedert enkele jaren beschikken wij over een zelfrijdende rooimachine die uitgerust is met rupsen. Zo blijft efficiënt rooien mogelijk in alle weersomstandigheden.
Naast de zelfrijdende rooimachine, waarvan de banden verwisseld kunnen worden door rupsen, beschikken wij ook over de combinatie van een gedragen bietenrooier met een opraper.

Vervaet op rupsenVervaet op rupsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

knop naar pagina "groenbeheer" knop naar pagina "loonbedrijf"